Stichting Meesterkind

Zorgeloos leven is niet vanzelfsprekend

Over Stichting Meesterkind

Stichting Meesterkind is voor onbepaalde tijd opgericht op 15-10-2015 en staat ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer: 64351319.

Stichting Meesterkind heeft als doelstelling: Het werven van fondsen om kinderen met een aangeboren ziekte, syndroom of handicap te voorzien van middelen of materialen om de zorg, het welbevinden of de ouders te ondersteunen of te ontlasten, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.

De stichting is een particulier initiatief, welke zich richt op online en offline activiteiten en wordt volledig gerund door vrijwilligers. Het bestuur van Stichting Meesterkind zet zich belangeloos in voor het hierboven beschreven doel. Dit houdt in dat het grootste deel van alle giften wordt ingezet waarvoor ze bedoeld zijn minus de kosten om de stichting bestaansrecht te geven.

ANBI Status

Sinds 1 januari 2018 is Stichting Meesterkind door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarmee zijn giften aan Stichting Meesterkind sinds 2008 aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Een ANBI beschikking geeft goeddoelinstellingen en haar donateurs toegang tot een aantal fiscale faciliteiten.

Hierbij vermelden wij de kerngegevens van Stichting Meesterkind als ANBI-erkende organisatie.

Stichting Meesterkind
Laan van Oceaniƫ 20, 5152 HB Drunen
Email: info@meesterkind.nl, Telefoon: +31 (0) 6 83 21 24 88

KvK: 64351319, RSIN: 855628327, Bank: NL20 SNSB 0927 3941 97

Het bestuur van Stichting Meesterkind wordt gevormd door:

Voorzitter

Jurgen Jansen: info@meesterkind.nl

Penningmeester

Koen van Nieuwburg : koen@meesterkind.nl
Tel: 06 15 09 71 00

Secretaris

Marieke Leenders: marieke@meesterkind.nl

Artikel 3.2 De stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder, anders dan de in artikel 4 lid 6 genoemde onkostenvergoeding pagina 2 van 5 voor bestuursleden.

Artikel 4.6 De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.