Stichting Meesterkind

Zorgeloos leven is niet vanzelfsprekend

Een “ gezond” kind lijkt voor velen vanzelfsprekend, maar helaas is dit niet altijd het geval. Jaarlijks worden er teveel kinderen geboren met een aangeboren ziekte, syndroom of handicap.

Stichting Meesterkind zet zich in om kinderen dat te bieden wat elk kind nodig heeft. De basis, goede voorzieningen realiseerbaar maken binnen thuissituaties, middelen om ouders te ondersteunen bij goede zorg, helpen bij dat wat een bijdrage levert aan kwaliteit van leven.